Фирма „Монтажстрой 91“ ЕООД  притежава удостоверение от „Камарата на строителите в България“ за  ПЪРВА ГРУПА – от втора до пета категория, ТРЕТА ГРУПА – от трета до пета категория, ПЕТА ГРУПА – отделни видове СМР.