Нашите услуги

Монтаж на промишлено, топлоенергийно и нестандартно индустриално оборудване

Изпълняваме всякакви видове монтажни, демонтажни и ремонтни дейности на технологични инсталации и оборудване.

Работим главно на територията на водещи заводи в североизточна България като:
„Свилоцел“ ЕАД, „Монди Стамболийски“ ЕАД, „Агрия“ АД, „АДМ Разград“ЕАД,  „Биовет“АД ,  „Каолин“ЕАД и „Тракия Глас България“ЕАД , занимаващи се с различни отрасли на промишлеността.