Нашите услуги

Монтаж на тръбопроводи

Една от основните дейности на „Монтажстрой 91“ ЕООД  е монтажа на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, както и PEHD (челна заварка и електрическа муфа), предназначени за пара, вода, продукти за хранително-вкусовата промишленост и газопроводи.

Разполагаме със собствена база, където предварително изработваме част от трасетата по утвърдени изометрични чертежи.

За срок от 8 години сме изпълнили над 85000м тръбопроводи с размери от DN20 до DN700, като на голяма част от тях също така бе положена топлинна изолация в зависимост от заданието и изискванията на Възложителя.
Проектите са изпълнени във  водещи заводи и предприятия на територията на Република България, като :

„АДМ Разград“ ЕАД ,  „Биовет“ АД – гр.Разград , „Биовет“АД – гр.Пещера ,
„Тракия Глас България“ЕАД  и „Каолин“ЕАД.

    man