Нашите услуги

Монтаж на термопанели

„Монтажстрой 91“ ЕООД  предлага на своите клиенти услуги с тежка механизация :

  • 80 т автокран – 53м основна страла, 15м удължение
  • 35 т автокран – 31м основна стрела , 15м удължение
  • 18 т автокран – 21м основна стрела, 6м удължение
  • Бордови камион с каросерия – 6,1 х 3,1 х 0,5 м и прикачен към него кран 2,5т , със стрела 5 м , за пренос на материали, монтаж на панели и леки метални конструкции.

 

    man