Нашият екип

Винаги готови за съдействие

„Първи Май“ АД – с.Ситово, област Силистра

 1. Складова база за съхранение на зърно с. Айдемир

  – Изработка, доставка и монтаж на метални конструкции – 340т.

 2. Производствена база за обработка на слънчоглед
  – Изработка и монтаж на стоманена конструкция / хале /
  – Направа на навес над авторазтоварище и монтаж на ЛТ покривна ламарина.
  – Изработка и монтаж на елеваторна кула
  – Изработка и монтаж на телферна греда и стълба и доставка на телфер
  – Преместване на телферна греда и укрепване ферми.

„Каолин“ ЕАД

 1. Изграждане на ново трасе за газьол 1400м. Монтаж на подвръзка на резервоари.
 2. Демонтаж на старо и монтаж на ново оборудване в секции „Обезводняваща и Класираща“ в промивен цех на ОФ Ветово.
 3. Демонтаж на стари, изработка и монтаж на нови зумпфове, улеи и корита
 4. Изработка, доставка и монтаж на захранващи бункери към барабани – промивен цех , фабрика Каолиново.
 5. Направа и монтаж на 3 бр. бункера – филтрационно сушилен цех № 3, фабрика Ветово.

„Агрия“ АД

 1. Подмяна на 3-та и 4-та батерии за съхранение на сяровъглерод в складово стопанство течни суровини. Демонтаж на 6 съда. Монтаж и подвръзка на нови 6 съда

„Монди Стамболийски“ ЕАД

 1. Изработка, доставка и монтаж на нови покриви на съществуващи резервоари за съхранение на Слаба Черна Луга Т1 с обем V=5000м3 и Т2 с обем V=5000м3
 2. Изработка, доставка и монтаж на нова тръбна система за Слаба Черна Луга, Талов Сапун, монтаж на помпи, КИП и А прибори и вентили към тях
 3. Проектиране, монтаж на хидропулпер, доставка на материали, монтаж на инсталация на опорна конструкция и тръбопроводи по проект „Broke pupler

През 2020 година участвахме в капиталният ремонт на завода в гр.Стамболийски , като бяха извършени ремонтни услуги, свързани с монтаж, демонтаж и поддръжка на машини, съоръжения, възли и агрегати, и друго оборудване,  използвани в производствената дейност.

„Свилоцел“ ЕАД

 1. Обект: „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и електроенергия“
 • Монтаж на оборудване Галерия 1 и Галерия 2
 • Монтаж на навес
 • Монтаж на ЛТ ламарина с обща площ 1600м2 и обшивка по фасади
 • Изработка и монтаж на стоманобетонен комин H-50м
 • Монтаж на изолация – Котелно отделние / Турбинно отделение / Ръкавен филтър / Съоръжения, тръбопроводи, пробовземания, изолационно въже
 • Изработка, доставка и монтаж на тръбопровод за захранване на съоръжения с въздух

Институт по микробиология “ Стефан Ангелов “ при Бан

 1. Подмяна на водопроводна инсталация на сграда блок 26

„Арсенал“ АД

 1. Проектиране, изработка доставка и монтаж на Цистерни SS316 V=32м3 – 2бр. / Пасарелка и навес
 2. Изработка и доставка на 6 резервоара SS321 и SS316

„Кристера“

 1. Изграждане на нова и подвръзка към стара вентилационна система – изработка, доставка и монтаж на аспирационна система от грундирани правошевни тръби ф477

„АДМ Разград“ ЕАД

 1. Монтаж на оборудване над съд за нативно нишесте H255
 2. Тръбопровод за денатуриране и смесване на технически алкохол
 3. Полагане на антикорозионно покритие на външна повърхност на метална конструкция на складови съдове и естакада – технологични тръбопроводи.
 4. Изработка и доставка на хром-никелов резервоар за уплътнителна вода.
 5. Изработка, доставка и монтаж на 250 м³ резервоар.
 6. Метална конструкция с телфер и обслужваща площадка – цех Рафинерия.
 7. Изработка, доставка и монтаж на 100 м³ резервоар.
 8. Реконструкция на стълбищна клетка на силози за нишесте – цех Крайни продукти
 9. Изработка, доставка и монтаж на опори за тръбопроводи – Разширение на секция Озахарители.
 10. Монтаж на верижен транспортьор между зона 671-Обезводняване на фураж и зародиш и зона 672-Сушилня за зародиш
 11. Изработка, доставка и монтаж на 2х300 м³ резервоара.
 12. Изработка и монтаж на капаци за шахти – цех Етилов Алкохол
 13. Парен колектор DN400 – цех ХВО – изработка, монтаж и подвръзка.
 14. Ремонт на резервоари и полагане на изолация – цех Рафинерия
 15. Изработка и монтаж на площадки, стълби и парапети на 4 броя резервоара.
 16. Монтаж на тръбопроводи – Реактори за озахаряване на нишестена суспензия.
 17. Преработка на стълбищни рамена – Силози за фураж и зародиш
 18. Покриване на канал и шахти с рифелова ламарина – цех Етилов Алкохол
 19. Мълниеприемна мачта – зона 1100 – Дестилация
 20. Вътрешна естакада – цех Рафинерия
 21. Рифелова настилка – цех Фруктозни сиропи – доставка и монтаж
 22. Монтаж на миксери – Реактори за озахаряване на нишестена суспензия
 23. Обшивка на отвори около съдове и колони – цех Етилов Алкохол
 24. Монтаж помпи – зона 1120 – Разтоварище
 25. Изработка и монтаж моряшки стълби – зона Ферментация
 26. Навеси над взривни клапи – Силози за фураж и зародиш
 27. Монтаж вентилатори – цех Фруктоза
 28. Монтаж на елеватори към Силози за фураж и зародиш
 29. Монтаж миксери на резервоари – зона 671 – Обезводняване на фураж и зародиш
 30. Инсталация на тръбопроводи и други видове монтажни дейности – цех Фруктозни сиропи
 31. Инсталация на тръбопроводи и други видове дейности в зона 672 – Сушилня за зародиш
 32. Монтаж на течки в зона 971 – Силози за фураж и зародиш
 33. Изработка и монтаж на площадки, стълби и парапети на резервоари.
 34. Ремонт резервоар – цех Рафинерия
 35. Монтаж на миксери за резервоари – цех Помпено F55
 36. Карбон колони- изработка, доставка и монтаж на площадки, стълби и парапети.
 37. Изработка и монтаж греди – цех Етилов Алкохол
 38. Направа и монтаж на опори за тръбопроводи – естакада 8
 39. Монтаж на рифелова настилка – цех Етилов Алкохол
 40. Пречиствателна станция – монтажн и демонтажни дейности
 41. Доставка и монтаж на покривна ЛТ ламарина, водосточни тръби и улуци – цех Етилов Алкохол
 42. Изграждане на 2 броя 500 м³ резервоара за съхранение на фруктоза.
 43. Монтаж на автомобилна везна 18/3м с капацитет 60т и удължаване на навес
 44. Изработка, доставка и монтаж платформа в зона 971 – Силози за фураж и зародиш.
 45. Обслужваща площадка на пробовзематели – Автокантар
 46. Обслужваща площадка на колектор за охлаждаща вода – цех Рафинерия
 47. Монтаж тръбопроводи – цех Етанол
 48. Монтаж на тръбопроводи в зона 1120 – Товарище
 49. Монтаж на тръбопроводи и полагане на изолация – естакада 3
 50. Монтаж на тръбопроводи и полагане на изолация – естакада 1
 51. Инсталация на тръбопроводи в зона 673 – Разпределителен парен колектор
 52. Инсталация на тръбопроводи в зона 671 – Обезводняване на фураж и зародиш

„Биовет“ АД – гр.Разград

От 2015 година фирмата работи на територията на завода, като извършваме всякакъв вид ремонтни, строително-монтажни и демонтажни дейности в зависимост от възложените ни задания. Задачите ни включват монтаж на черни и неръждаеми тръбопроводи, фитинги, фланци, арматура, оборудване, както и изработка и монтаж на метални конструкции.

„Биовет“ АД – гр.Пещера

От 2018 година стартираме дейности и в завода на Биовет АД в град Пещера.

 „Тракия Глас България“ ЕАД – гр.Търговище

 1. Подмяна на тръбопроводи, кранове и колектори – монтаж на над 11 км тръбопроводи, както и арматура и оборудване.
 2. Преработка навес
 3. Ремонт на 900т силоз за пясък
 4. Изработка и монтаж бункер и опори
 5. Ремонт стойка на автовлаз
 6. Изработка и доставка на стоманени охладители
 7. Изработка, доставка и монтаж на навеси над линия за огледала

Други

 1. Реконструкция на съществуваща бензиностанция, разширение на съществуваща сграда и беседка – гр.Омуртаг.
 2. Доставка и монтаж на котел и отоплителна инсталация в ЦДГ „Кокиче“ –с.Самуил, област Разград.
 3. Подмяна на вакуум линии – „Роса“АД , гр.Попово
 4. Изработка и монтаж на 20 м пилон – „Дружба“АД , гр.Разград
 5. Демонтаж и монтаж на фасадни панели и монтаж на покривна ламарина на обект „Фабрика за производство на ламинирани табли и пластмасови съдове -гр.Шумен“
 6. Реконструкция на покрив и куполи, частична надстройка и пристройка – хотел „Хелиос Бей“ – гр.Обзор
 7. Изработка и монтаж стоманена конструкция и монтаж на стенни и покривни панели – Автосервиз – гр.Исперих
 8. Хале за съхранение на житни култури – гр.Завет
 9. Изработка шкафове и врати за трафопост – Галерия Варна
 10. Централна логистична база на Кауфланд , гр.Стряма – монтаж на стенни панели с минерална вата и дебелина 160 мм.
 11. Заведение за бързо хранене , гр.Разград – направа метална конструкция и монтаж на стенни и покривни панели.
 12. Автомивка, пункт за смяна на гуми и съпътстващ магазин , гр.Разград – Изработка, доставка и монтаж на стоманена конструкция и монтаж на стенни и покривни панели.

 

  man