БИОВЕТ АД , гр.Разград

 

Работим на територията на „Биовет“ АД – клон Разград , като извършваме всякакъв вид

Ремонтни, строително и монтажни дейности в зависимост от нуждите на завода и възложените ни задания.