Бензиностанция , гр.Омуртаг

Изграждане на стоманобетонна конструкция на сграда и козирка на обект
„Реконструкция на съществуваща бензиностанция, разширение на обслужваща сграда и беседка“ находящ се в гр.Омуртаг , област Разград.